Dumnezeu si Imparatia lui Dumnezeu - partea 2

De aceea, El ne-a creat cu capacitatea de a receptiona in noi toata Sfanta Treime!

Ca să înțelegem Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să începem cu Dumnezeu însuşi. Cum este Dumnezeu? Dumnezeu este o comunitate de trei Persoane care trăiesc în relaţii adorabil de frumoase. Fiindcă aceste Persoane sunt bune şi iubitoare, ele se stimează unele pe altele, se ajută reciproc şi se pot baza unele pe celelalte în toate privinţele.

A trăi într-o asemenea comunitate înseamnă împlinire, înseamnă totală satisfacție, înseamnă deplină şi permanentă delectare. A trăi într-o asemenea comunitate înseamnă a trăi după voia lui Dumnezeu. Toate fiinţele care locuiesc în cer trăiesc după voia lui Dumnezeu, deci trăiesc în asemenea relaţii.

Planul lui Dumnezeu este ca toţi oamenii de pe pământ să trăiască în asemenea relaţii. Aşa ne-a învăţat Domnul Isus să ne rugăm: „Să se facă pe pământ voia Ta, aşa cum se face în cer”! Şi tot acolo, în rugăciunea „Tatăl nostru”, Domnul Isus ne spune că aceasta înseamnă să vină Împărăția lui Dumnezeu.

Să mai stabilim câteva lucruri. Învăţătura Domnului Isus reprezintă voia lui Dumnezeu pentru oameni. Cine trăieşte după învăţăturile lui Isus trăieşte după voia lui Dumnezeu. Să notăm că Isus alternează mereu aceste expresii: Învăţătura Mea, învăţăturile Mele, cuvântul Meu, cuvintele Mele, poruncile Mele, şi mărturia Mea (expresia aceasta, aflată în Ioan 5:36, devine firul roşu al cărţii Apocalipsa).

Un text de bază pentru noi va trebui să devină Ioan 14:15-26. Aici se adună laolaltă o serie dintre noţiunile cu care lucrăm în acest articol. Totul începe cu această declaraţie fundamentală:

„Dacă Mă iubiţi, veţi trăi după poruncile Mele” (Ioan 14:14). În continuare, Domnul Isus ne spune câteva lucruri extraordinare:

Dacă mă iubiţi şi trăiţi după poruncile (cuvintele, învăţăturile) Mele, se vor întîmpla trei lucruri care sunt dincolo de orice înţelegere umană:

1. Voi ruga pe Tatăl să pună în voi pe Duhul Sfânt

2. Voi veni şi Eu Personal şi voi locui în voi, şi

3. Voi la şi pe Tatăl şi toţi trei vom locui în el!

Când Dumnezeu ne-a creat, El ne-a creat pentru părtăşie cu Sine. De aceea, El ne-a creat cu capacitatea de a recepţiona în noi toată Sfânta Treime!

Lucrul acesta se poate întâmpla cu fiecare dintre noi, cu condiţia să acceptăm să trăim după învăţăturile Domnului Isus!! Ei vin în noi tocmai ca să facă posibil ca noi să trăim după aceste învăţături!

Să spunem totul cu alte cuvinte. Dacă eu trăiesc după învăţăturile lui Dumnezeu, înseamnă că trăiesc după voia lui Dumnezeu. Şi dacă trăisc după voia lui Dumnezeu, înseamnă că în mine este Împărăţia lui Dumnezeu.

Să facem un pas mai departe. Dacă într-o localitate sunt mai multe persoane care trăiesc după învăţăturile lui Isus (în care este Împărăţia lui Dumnezeu), înseamnă că acea localitate este împânzită de Împărăţia lui Dumnezeu. Cu cât procentajul lor în acea localitate este mai mare, cu atât Împărăţia lui Dumnezeu este puternică.

Încă un pas înainte. Un grup de oameni trăiesc după învăţăturile lui Isus şi care creează împreună o comunitate cu scopul  se a ajuta unii pe alţii, alcătuiesc împreună un teritoriu al Împărăţiei lui Dumnezeu (ea se poate numi biserică, centru creştin, asociaţie religioasă, grup de părtăşie, sau orice alt nume vrea să-şi dea). Prezenţa lor în localitate face să fie simţită acolo prezenţa şi lucrarea Împărăţiei lui Dumnezeu. Ei sunt cei care trebuie să-şi pună întrebarea: Cum se trăieşte aici şi acum în Împărăţia lui Dumnezeeu? Şi să dea răspunsul şi teoretic şi practic.

Să nu pierdem însă din vedere faptul iniţial, că individul a acceptat să trăiască după învăţăturile lui Isus şi, drept consecinţă, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt au venit şi şi-au făcut locuinţa în el. El, la rîndul lui, a intrat în familia Sfintei Treimi şi este membru în familia divină. Apostolul Pavel ne asigură de faptul acesta:

„Aşadar,  voi nu mai sunteţi nici străini, nici oameni ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa (familia) lui Dumnezeu” (Efeseni 2:19) (termenul grecesc „oikeioi”-tradus prin „oameni din casa”, înseamnă „familia”).

Să observăm bine termenii: „Împreună cetăţeni cu sfinţii” înseamnă că suntem cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu, iar  „oameni din casa” ne spune că suntem membri ai familiei divine. Prin urmare, noi suntem  în Împărăţia lui Dumnezeu şi în familia lui Dumnezeu. Aceşti termeni sunt sinonimi.

Când înţelegem furumuseţea Familiei şi a Împărăţiei în care suntem invitaţi să intrăm, cum să nu dăm năvală să intrăm?

Categorii