Dumnezeu si Imparatia lui Dumnezeu - partea 1

Noi ne propunem aici sa descriem Imparatia lui Dumnezeu. Prin urmare, trebuie sa incepem prin a-L descrie pe Dumnezeu ca Sfanta Treime, asa cum ni-L prezinta apostolul Ioan in Evanghelia Lui.

Ca să intri în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să-L cunoşti pe Dumnezeu şi să-ţi fie drag Dumnezeu.

Aceasta se vede bine strategia pe care le-o dă Domnul Isus ucenicilor: „Duceţi-vă în toată lumea şi ucenicizaţi (instruiţi, şcolaţi, educaţi) toate naţiunile”. Cum trebuie să facă lucrul acesta: 1: Scufundându-i în Persoanele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt; 2. Învăţând-i tot ce v-am învăţat Eu (toată învăţătura Mea); 3. Instruindui să trăiască după toată învăţătura pe care v-am dat-o Eu.

La primul punct, am lăsat netradus cuvândul „botezându-i”, deoarece Sensul nu este acela de a-i boteza în apă, ci acela de a-i scufunda, adică a le descrie Sfânta Treime în aşa fel încât ei să fie atraşi şi să se scufunde în dumnezeire.

Pentru punctul doi şi trei am separat „învăţându-i să păzească”. Întâi este procesul de a le da toată învăţătura Lui Isus, ca să şi-o însuşească şi să-şi facă din ea baza gândirii lor şi apoi este „să păzească”, ceea ce înseamnă să trăiască după această învăţătură.

Evanghelistul Ioan îşi scrie Evanghelia cu scopul de a ni-L face cunoscut pe Dumnezeu ca Sfântă Treime.

Matei, şi Luca ne dau învăţăturile lui Isus (ce să facem şi cum să fim).

Marcu ne spune ce a făcut Isus şi, mai pe scurt, ce învăţături ne-a dat Isus.

Iată de ce se recomandă celor ce încep să citească pentru prima dată Biblia, să înceapă cu Evanghelia după Ioan de mai multe ori, până se pătrund de ce ne învaţă ea despre Dumnezeu. Apoi să citească celelalte Evanghelii şi restul Noului Testament.

Noi ne propunem aici să descriem Împărăția lui Dumnezeu. Prin urmare, trebuie să începem prin a-L descrie pe Dumnezeu ca Sfântă Treime, așa cum ni-L prezintă apostolul Ioan în Evanghelia Lui.

Începem, desigur, cu Tatăl. Esența lui este bunătate și dragoste. El Îl iubește pe Fiul Lui și, de aceea, Îi arată tot ce face și tot ce face face pentru Fiul. Nu face nimic fără Fiul Său și tot ce face face prin Fiul Său. El Îi dă Fiului Său tot ce are El.

Fiul, la rândul Lui, se uită tot timpul la Tatăl Său și face numai ce-L vede pe Tatăl Său că face. El ascultă cu atenție de Tatăl Său și face numai voia Tatălui Său.

La rândul Lor, Tatăl și Fiul fac tot ce fac prin Duhul Sfânt care este și Duhul Tatălui cât și Duhul Fiului. Ei nu fac nimic fără Duhul.

La rândul Lui, Duhul Îi reprezintă pe amândoi în lume. Și întotdeauna EL îndreaptă atenția oamenilor spre Tatăl și spre Fiul și le zice: Ascultați de Tatăl, ascultați de Fiul și dați cinste și slavă Tatălui și dați cinste și slavă Fiului.

Să-I privim acum pe toți de-o dată și vedem următoarea imagine fascinantă: Tatăl iubește la fel pe Fiul și pe Duhul Sfânt și Le spune: Eu sunt totalmente pentru voi. Fiul iubește la fel pe Tatăl și pe Duhul Sfânt și Le spune: Eu sunt totalmente pentru voi. Duhul Sfânt iubește la fel pe Fiul și pe Tatăl și Le spune: Eu sunt totalmente pentru voi.

Să mai reținem o informație care rezultă din ce ne spune apostolul Ioan: Tatăl este în Fiul și Fiul este în Tatăl. Tatăl și Fiul sunt în Duhul și Duhul este în Tatăl și în Fiul. Unitatea dintre Ei este de așa natură încât ei sunt una și totuși sunt personalități distincte. În unire, ei nu-și pierd individualitatea și specificul.

Să reținem: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt o comunitate de persoane care trăiesc în aceste relații (sau părtășie) de bunătate și de iubire. Sunt cele mai frumoase relații imaginabile. A trăi într-o comunitate cu asemenera relații înseamnă a fi ”ca în cer”!

Aici intervine ”vestea cea bună” sau, pe grecește, ”evanghelia”: Noi suntem invitați să intrăm în această uimitor de frumoasă comuniune.

Pentru aceasta, citim că din veșnicie Dumnezeu Tatăl a decis ca ”singurul Fiu” să devină ”cel dintâi născut dintre mai mulți frați” (Romani 8:29).

Iată o declarație și mai cuprinzătoare:

”Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori (co-moștenitori) cu Cristos, dacă suferim cu adevărat împoreună cu El ca să și moștenim împreună cu El” (Romani 8:15-17). Dumnezeu Își tratează copiii în mod egal. Tot ce are dorește să împartă cu copiii Săi.

Domnul Isus confirmă acest lucru când ne scrie de acolo din cer: ”Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe tronul Meu, așa cum și Eu am biruit și am stat cu Tatăl Meu pe tronul Lui” (Apocalipsa 3:21).

Categorii